SBA

In 1992 is ’n Afrikaans Geletterdheidstrust gestig om spesifiek in die Wes-Kaap Afrikaansgebruikers te bemagtig in veral plattelandse gemeenskappe. Uit hierdie trust is die SBA gestig. Die SBA se missie is om geletterdheid deur Afrikaans te ontwikkel en terselfdertyd respek vir Afrikaans te bewerkstellig.